Demo Slide ảnh dùng javascript

Chú thích cho ảnh Chú thích cho ảnh Chú thích cho ảnh http://3.bp.blogspot.com/-MM04qAN48Ro/TsSZX30JE9I/AAAAAAAAGSs/K42XSHuVIgU/s1600/wallpaper-16004-1024x640.jpg

Cách làm slide ảnh đẹp và chuyên nghiệp bằng javascript: Tại đây
Floating Image X